Krachtbronnen en hulpbronnen

Krachtbronnen (in jezelf) en hulpbronnen (in je omgeving) zijn die factoren in het leven, die als positief, stimulerend of ondersteunend worden ervaren. Aandacht voor krachtbronnen en hulpbronnen is een goede ‘antistof’ tegen de negatieve spiraal van het focussen op problemen.

Het is belangrijk om te ervaren dat je een probleem hébt, maar geen probleem bént. Je onderscheidt jezelf van dat waar je last van hebt. Krachtbronnen en hulpbronnen geven je een bedding, van waaruit je kan werken aan dat waar je last van hebt.

Voorbeelden van interne krachtbronnen zijn:

Kwaliteiten, zoals:
intelligentie
goede gezondheid
gevoel voor humor
oplettendheid
flexibiliteit
bescheidenheid
wilskracht
zelfreflectie

Kennis en Vaardigheden, zoals:
kunnen luisteren naar anderen
goed kunnen organiseren
opkomen voor jezelf
kennis over een bepaald onderwerp
schrijfvaardigheid
ervaringsdeskundigheid
een studie of cursus die je hebt gevolgd

Prettige herinneringen, zoals aan:
een aangename ontmoeting
een fijne vakantie
een goede werkplek
momenten in je jeugd
vriendschappen
een gezellige avond uit
een huisdier

Externe hulpbronnen zijn bijvoorbeeld:

vrienden
een prettige woning
een hobby
familie
contact met collega’s
een inkomen
werk/dagbesteding