Bewustwording

Bewustwording staat voor het proces waarin we een ruimer begrip ontwikkelen over onszelf en de wereld; en over het leven en de dood. Iedereen heeft een visie op het bestaan; sommige mensen hebben een beperktere, en anderen een ruimere visie. Hoe je het bestaan beleeft hangt af van veel factoren, zoals je opvoeding, cultuur, scholing en persoonlijke ontwikkeling. Om veranderingen te bewerkstelligen in je leven is het belangrijk om je bewustzijn te vergroten. Je kunt dat doen door je persoonlijkheidsstructuur (ook wel ego genoemd) beter te leren kennen; en door in het hier en nu aandachtig te zijn bij je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen (mindfulness).